Amerikanische Gruppe

Comedian Harmonists –
amerikanisches Ensemble

Fred Bixler (1. Tenor)
Murray Pollack (2. Tenor)
Harry Frommermann (Buffo)
Erich Collin (Bariton)
Arthur Atkins (Bass)
Jack Cathcart (Piano
)

 

Basel, 8.2.1949
Comedian Harmonists

TR 155 Y’a d’la joie
Französisch gesungen
Musik und Text: Charles Trenet
Arrangement: Bert Reisfeld
Chant du Monde S 29023
TR 156 Tout le long des rues
Französisch gesungen
Aus dem Film „Le chanteur inconnu“

Musik: Norbert Glanzberg
Text: Jacques Larue
Chant du Monde S 29023
TR 157 La danza
Italienisch gesungen
Musik: Gioachino Rossini
Text: Carlo Pepoli
Chant du Monde S 29024
TR 158 The birch tree
Russisch gesungen
Russisches Volkslied
Arrangement: vmtl. Jack Cathcart
Chant du Monde S 29024
TR 159 The donkey serenade
Englisch gesungen
Aus dem Film „The firefly“

Musik: Rudolf Friml, Herbert Stothart
Text: Otto Harbach, Bob Wright, Chet Forrest
Arrangement: Jack Cathcart
Chant du Monde S 29025
Elite Spezial S 29025
Metronome J 158
Telefunken A 16018
TR 160 You and the night and the music
Englisch gesungen
Aus dem Musical „Revenge with music“

Musik: Arthur Schwartz
Text: Howard Dietz
Chant du Monde S 29025
Elite Spezial S 29025
Metronome J 158
Telefunken A 16018

 

TR 155TR 156TR 157TR 158
TR 159TR 160

 


Labelabbildungen aus der Sammlung von Andreas Schmauder